Oznámenie

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou HSF s.r.o. podľa článku 13 a14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej len ako „Nariadenie“)

Príloha

Príloha k Oznámeniu o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou HSF s.r.o. – Zoznam spracovateľských operácií