Certifikácia CE a ISO

Označením CE výrobca, dovozca alebo jeho splnomocnený zástupca podľa nariadenia EÚ 765/2008 oznamuje, „že berie na seba zodpovednosť za to, že výrobok spĺňa platné požiadavky ustanovené v harmonizačných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa tohto označenia.“

Všetky naše výrobky sú štandardne certifikované podľa ISO.