Ochrana údajov

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. („Google“) na sledovanie návštevnosti webových stránok. Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača, a ktoré vďaka Vašej návštevnosti (vrátane Vašej IP adresy) umožňujú analýzu používania našej webovej stránky. Informácie vygenerované súbormi Cookies o používaní tejto webovej stránky sa prenášajú a ukladajú na serveri Google v USA. Goole používa tieto informácie na vyhodnotenie Vášho použitia webovej stránky, na účely správ o aktivite užívateľov webovej stránky a poskytovania ďalších informácií v súvislosti s využívaním stránky a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím osobám, pokiaľ to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Ukladaniu súborov Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača;  avšak upozorňujeme na to, že v takomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel. Získavanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek natrvalo odmietnuť. Zároveň by sme Vás chceli upozorniť na to, že táto webová stránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“ , a preto sú IP adresy len krátko spracované, aby bola vylúčená priama osobná referencia.